امور مساجد و کتابخانه ها

 بطور خلاصه وظایف سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان جهت آشنایی علاقه مندان به حوزه عملکرد و وظایف این نهاد , را می توان در موارد ذیل بیان نمود : 
1- تحویل کتابهای واصله از شهرستانهای (قم ـ تهران ) و اعلام وصول آنها .

2- توزیع کتابها طبق دستور مکتوب به کتابخانه های شهری و روستایی .

3- بررسی مورد نیاز کتابخانه های تحت پوشش و انعکاس آن به ریاست و مسئولین مربوطه .

4- تهیه آمار ائمه جماعات مساجد و دوائر دولتی .

5- بازدید از مساجد .

6- ارتباط با ائمه جماعات .

7- برگزاری همایشات .

8- اعزام امام جماعت به مساجد و دوائر دولتی .

دکمه بازگشت به بالا