فهرست خدمات اداره کل - شناسنامه خدمت

 

 

ردیف

عناوین خدمات

سطح انجام خدمت به صورت الکترونیکی:
اطلاع ‌رسانی(1)
تعاملی( 2)
تراکنشی(3)

خدمت گیرندگان (P )

مراحل انجام خدمت

عناوین سایر دستگاه های مرتبط با اجرای خدمت (در صورت وجود)

مردم

سایر نهادها

کل مراحل فرایند خدمت در همین دستگاه انجام می‌شود
بلی(1)
خیر(0)

برخی از مراحل فرایند خدمت در دستگاههای دیگر انجام می‌شود
بلی(1)
خیر(0)

1

ثبت اطلاعات مبلغین و تشکیل پرونده

3

P

 

0

1

دفتر تبلیغات اسلامی قم

2

ثبت کانون فرهنگی و تبلیغی

3

P

P

0

1

نیروی انتظامی

3

ثبت هیات مذهبی

3

P

 

1

1

نیروی انتظامی

4

ثبت انجمن اسلامی

2

P

P

1

1

نیروی انتظامی

5

ثبت مسجد و مدیریت برنامه ها و همایش های مربوطه

3

P

 

1

0

 

6

ثبت نام و مدیریت گفتمان های دینی

3

P

P

1

0

 

7

ثبت طرح ها و اطلاع رسانی پیوست فرهنگی

3

 

P

0

1

تمام دستگاههای غیرفرهنگی

8

اطلاع رسانی برنامه ها و همایش های دینی از طریق پیامک

3

P

P

1

0

 

9

اطلاع رسانی اجتماعی ، فرهنگی ، علمی و دینی وتعامل با مخاطبین فضای مجازی

3

P

P

1

0

 

10

ثبت گروه های ایده پرداز فرهنگی و مدیریت آنلاین

3

P

 

1

0

 

11

ثبت موسسات قرآنی مردمی

2

P

 

1

1

نیروی انتظامی

12

برگزاری آزمون های مسابقات قرآنی و اعطای مدارک

2

P

 

1

0

 

13

تربیت دانش آموزان متعهد در حوزه علوم معارف اسلامی (صدرا)

1

P

 

1

1

آموزش و پرورش

14

اطلاع رسانی رخدادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی در قالب خبرگزاری تبیان

3

P

P

1

0

 

               

 

عنوان خدمت قابل دسترس بودن فرم های مورد نیاز
برای انجام خدمت از طریق جایگاه اینترنتی
آدرس URL
امکان تکمیل و ارسال فرم های مرتبط با خدمت
از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه
آدرس URL
ساماندهی و اعزام مبلغین و مبلغات URL URL
تایید و صدور مجوز کانون فرهنگی و تبلیغی URL URL
تایید و صدور مجوز هیات مذهبی URL URL
تایید و صدور مجوز فعالیت برای انجمن اسلامی URL URL
حمایت و پشتیبانی از برگزاری فعالیتهای فرهنگی مساجد URL  
اطلاع رسانی و ثبت برنامه ها و فعالیتهای مساجد URL URL
ثبت نام و مدیریت گفتمان های دینی URL URL
اطلاع رسانی برنامه ها و همایش های دینی از طریق پیامک URL URL
عضو گیری ، نشر و تبادل اطلاعات با مخاطبین فضای مجازی URL URL
اطلاع رسانی اجتماعی، فرهنگی و علمی در زمینه فضای مجازی URL URL
فروشگاه الکترونیکی URL URL
صدور مجوز موسسات قرآنی URL URL
برگزاری آزمون های مسابقات قرآنی و اعطای مدارک URL URL
تربیت دانش آموزان متعهد در حوزه علوم معارف اسلامی (صدرا) URL URL
آموزش و توانمند سازی نیروهای ارزشی در استان در حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی URL / URL /
برگزاری دوره های وبلاگ نویسی و جشنواره وبلاگ های دینی URL URL
آموزش عمومی علوم قرآنی URL URL
حمایت از فعالیت دینی جوانان در طرح اوقات فراغت URL  
حمایت و پشتیبانی از برگزاری مراسمات مذهبی و مردمی URL  
حمایت از تالیفات دینی URL  
حمایت از نشریات دینی URL