فهرست خدمات اداره کل - شناسنامه خدمت

شناسه خدمت عنوان خدمت  شناسه زیر خدمت عنوان زیر خدمت  (برای مشاهده شناسنامه و معرفی زیر خدمت در سامانه ملی خدمات دولت  روی عنوان کلیک نمایید)  نحوه ارائه خدمت  ارائه خدمت بصورت الکترونیکی / حضوری
18052009000  توانمندسازی شبکه تبلیغی و اقشار تأثیرگذار فرهنگی دینی 18052009100  آموزش اخلاق و احکام کسب و کار ویژه اصناف آموزش / الکترونیکی https://mobasheran.org
18052009000 18052009101  آموزش تخصصی اساتید و معلمان حوزه دین آموزش / الکترونیکی https://mobasheran.org
18052009000 18052009103  آموزش تخصصی روحانیون مستقر و هجرت آموزش / الکترونیکی https://mobasheran.org
18052009000 18052009105  آموزش تخصصی مبلغات و بانوان فرهیخته آموزش / الکترونیکی https://mobasheran.org
18052009000 18052009106  آموزش تخصصی مبلغین و ائمه جماعات آموزش / الکترونیکی https://mobasheran.org
18052009000 18052009107  آموزش تخصصی مداحان و ستایشگران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) آموزش / الکترونیکی https://mobasheran.org
18052009000 18052009108  آموزش تخصصی مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی آموزش / الکترونیکی https://mobasheran.org
18052009000 18052009102  آموزش تخصصی مسئولین تشکلهای دینی، روسای هیئات مذهبی، انجمنهای اسلامی و کانونهای فرهنگی آموزش / الکترونیکی https://mobasheran.org
18052009000 18052009104  آموزش فرهنگی اجتماعی کارکنان دولت آموزش / الکترونیکی https://mobasheran.org
18022018000 آموزش و تربیت دانش آموزان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت 18022018000  آموزش و تربیت دانش آموزان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت آموزش / الکترونیکی https://imso.ir
18052019000 آموزش های عمومی و تخصصی قرآن کریم 18052019103  آموزش‎ های تخصصی تفسیر قرآن کریم آموزش / الکترونیکی http://lms.telavat.ir
18052019000 18052019102  آموزش‎ های عمومی و تخصصی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم آموزش / الکترونیکی http://lms.telavat.ir
18052019000 18052019101  آموزش‎ های عمومی و تخصصی حفظ قرآن کریم آموزش / الکترونیکی http://lms.telavat.ir
18052019000 18052019100  آموزش‎ های عمومی و تخصصی قرائت قرآن کریم آموزش / الکترونیکی http://lms.telavat.ir
17041694000 استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم 17041694100  استقرار روحانی در مناطق روستایی سایر / الکترونیکی http://bonyadehedayat.org/portal/members
17041693000 عزام مبلغین مذهبی و اساتید فرهنگی – دینی 17041693101  اعزام امام جماعت به کانون های جمعیتی مساجد،هیئات،کاخانجات،مدارس،ادارات و… سایر / الکترونیکی http://shabaketabligh.ir
17041693000 17041693100  اعزام و توزیع مبلغین و مبلغات در مناسبتهای دینی و انقلابی سایر / الکترونیکی http://www.shabaketabligh.ir http://SHABAKETABLIGH.IR
17042008000 تربیت کادر متخصص آموزش قرآن کریم 17042008103  تربیت مربیان آشنایی و اُنس کودکان با قرآن حضوری / 
آموزش و کسب و کار
در میز خدمت حضوری ارایه می شود
17042008000 17042008100  تربیت معلمان قرآن کریم آموزش و کسب و کار
/ الکترونیکی
در میز خدمت حضوری ارایه می شود
17062011000 تولید و انتشار اخبار فرهنگی دینی 17062011000  تولید و انتشار اخبار فرهنگی دینی سایر / الکترونیکی https://www.mehrnews.com
17042013000 حمایت از تشکل های دینی و مردمی 17042013109  حمایت از اتحادیه انجمنهای اسلامی آموزش / الکترونیکی https://beyraghmessenger.ir
17042013000 17042013100  حمایت از اتحادیه های مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت حضوری /
آموزش, مالیات, کسب و کار, تامین اجتماعی
در میز خدمت حضوری ارایه می شود
17042013000 17042013107  حمایت از انجمنهای اسلامی الکترونیکی http://beyraghmessenger.ir
17042013000 حمایت از تشکل های دینی و مردمی 17042013102  حمایت از خانه های قرآن شهری و روستایی آموزش, مالیات, کسب و کار, تامین اجتماعی در میز خدمت حضوری ارایه می شود
17042013000 17042013104  حمایت از شورای هیئات مذهبی آموزش https://beyraghmessenger.ir
17042013000 17042013105  حمایت از کانون مداحان و شعرای آیینی آموزش https://beyraghmessenger.ir
17042013000 17042013106  حمایت از کانونهای فرهنگی تبلیغی آموزش https://beyraghmessenger.ir
17042013000 17042013108  حمایت از مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی تولد https://beyraghmessenger.ir
17042013000 17042013101  حمایت از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت حضوری / آموزش, مالیات, کسب و کار, تامین اجتماعی در میز خدمت حضوری ارایه می شود
17042013000 17042013103  حمایت از هیئات مذهبی آموزش https://beyraghmessenger.ir
17042015000 حمایت و برگزاری مراسم وجشنواره های فرهنگی -دینی 17042015103  حمایت و برگزاری جشنواره ها ویاد واره های فرهنگی-دینی سایر https://beyraghmessenger.ir
17042015000 17042015101  حمایت و برگزاری مراسم و مناسبتهای دینی و انقلابی آموزش https://beyraghmessenger.ir
17042015000 17042015100  حمایت و برگزاری مسابقات و محافل قرآنی آموزش https://beyraghmessenger.ir
17042007000 پشتیبانی و حمایت از مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام 17042007101  صدور کارت شناسایی مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام آموزش http://tooba.tdm-ido.ir
17042016000 صدور کد تبلیغی مبلغین و مبلغات 17042016000  صدور کد تبلیغی مبلغین و مبلغات سایر https://shabaketabligh.ir
17061695000 ارائه مجوز ایجاد و فعالیت تشکل های دینی و قرانی 17061695105  صدور مجوز ایجاد انجمن های اسلامی سایر https://tooba.tdm-ido.ir/reganjoman.aspx
17061695000 17061695102  صدور مجوز ایجاد خانه های قرآن و عترت آموزش, کسب و کار http://telavat.ir
17061695000 17061695103  صدور مجوز ایجاد کانون مداحان و شعرای آیینی سایر https://beyraghmessenger.ir
17061695000 17061695104  صدور مجوز ایجاد کانون های فرهنگی تبلیغی سایر https://tooba.tdm-ido.ir/regkanoon.aspx
17061695000 17061695111  صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی آموزش https://beyraghmessenger.ir
17061695000 17061695101  صدور مجوز ایجاد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت آموزش, مالیات, کسب و کار, تامین اجتماعی http://telavat.ir
17061695000 17061695109  صدور مجوز ایجاد هیئت مذهبی سایر https://tooba.tdm-ido.ir/regheyat.aspx