فهرست خدمات اداره کل - شناسنامه خدمت

 

 

ردیف

عناوین خدمات

سطح انجام خدمت به صورت الکترونیکی:
اطلاع ‌رسانی(1)
تعاملی( 2)
تراکنشی(3)

خدمت گیرندگان (P )

مراحل انجام خدمت

عناوین سایر دستگاه های مرتبط با اجرای خدمت (در صورت وجود)

مردم

سایر نهادها

کل مراحل فرایند خدمت در همین دستگاه انجام می‌شود
بلی(1)
خیر(0)

برخی از مراحل فرایند خدمت در دستگاههای دیگر انجام می‌شود
بلی(1)
خیر(0)

1

ثبت اطلاعات مبلغین و تشکیل پرونده

3

P

 

0

1

دفتر تبلیغات اسلامی قم

2

ثبت کانون فرهنگی و تبلیغی

3

P

P

0

1

نیروی انتظامی

3

ثبت هیات مذهبی

3

P

 

1

1

نیروی انتظامی

4

ثبت انجمن اسلامی

2

P

P

1

1

نیروی انتظامی

5

ثبت مسجد و مدیریت برنامه ها و همایش های مربوطه

3

P

 

1

0

 

6

ثبت نام و مدیریت گفتمان های دینی

3

P

P

1

0

 

7

ثبت طرح ها و اطلاع رسانی پیوست فرهنگی

3

 

P

0

1

تمام دستگاههای غیرفرهنگی

8

اطلاع رسانی برنامه ها و همایش های دینی از طریق پیامک

3

P

P

1

0

 

9

اطلاع رسانی اجتماعی ، فرهنگی ، علمی و دینی وتعامل با مخاطبین فضای مجازی

3

P

P

1

0

 

10

ثبت گروه های ایده پرداز فرهنگی و مدیریت آنلاین

3

P

 

1

0

 

11

ثبت موسسات قرآنی مردمی

2

P

 

1

1

نیروی انتظامی

12

برگزاری آزمون های مسابقات قرآنی و اعطای مدارک

2

P

 

1

0

 

13

تربیت دانش آموزان متعهد در حوزه علوم معارف اسلامی (صدرا)

1

P

 

1

1

آموزش و پرورش

14

اطلاع رسانی رخدادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی در قالب خبرگزاری تبیان

3

P

P

1

0

 

        

 

عنوان خدمتقابل دسترس بودن فرم های مورد نیاز
برای انجام خدمت از طریق جایگاه اینترنتی
آدرس URL
امکان تکمیل و ارسال فرم های مرتبط با خدمت
از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه
آدرس URL
ساماندهی و اعزام مبلغین و مبلغاتURL URL
تایید و صدور مجوز کانون فرهنگی و تبلیغیURL URL
تایید و صدور مجوز هیات مذهبیURL URL
تایید و صدور مجوز فعالیت برای انجمن اسلامیURL URL
حمایت و پشتیبانی از برگزاری فعالیتهای فرهنگی مساجدURL  
اطلاع رسانی و ثبت برنامه ها و فعالیتهای مساجدURL URL
ثبت نام و مدیریت گفتمان های دینیURL URL
اطلاع رسانی برنامه ها و همایش های دینی از طریق پیامکURL URL
عضو گیری ، نشر و تبادل اطلاعات با مخاطبین فضای مجازیURL URL
اطلاع رسانی اجتماعی، فرهنگی و علمی در زمینه فضای مجازیURL URL
فروشگاه الکترونیکیURL URL
صدور مجوز موسسات قرآنیURL URL
برگزاری آزمون های مسابقات قرآنی و اعطای مدارکURL URL
تربیت دانش آموزان متعهد در حوزه علوم معارف اسلامی (صدرا)URL URL
آموزش و توانمند سازی نیروهای ارزشی در استان در حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعیURL /URL /
برگزاری دوره های وبلاگ نویسی و جشنواره وبلاگ های دینیURL URL
آموزش عمومی علوم قرآنیURL URL
حمایت از فعالیت دینی جوانان در طرح اوقات فراغتURL  
حمایت و پشتیبانی از برگزاری مراسمات مذهبی و مردمیURL  
حمایت از تالیفات دینیURL  
حمایت از نشریات دینیURL