نظر سنجی خدمات تشکل های دینی و مردمی در طول سال

سامانه تشکل‌های دینی (طوبی)

– صدور مجوز کانون‌های فرهنگی تبلیغی (کد خدمت ۱۷۰۶۱۶۹۵۰۰۰)
– صدور مجوز انجمن‌های اسلامی (کد خدمت ۱۷۰۶۱۶۹۷۰۰۰)
– صدور مجوز هیئات مذهبی (کد خدمت ۱۷۰۶۱۶۹۸۰۰۰)

Could not load the poll.
دکمه بازگشت به بالا