نظر سنجی خدمات

به منظور تسریع ثبت نظرات و تحلیل دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شما کاربر گرامی این فرم در اختیار شما قرار گرفته است . تمامی نظرات ارسالی در بازه های زمانی واحد طرح و برنامه ارزیابی و نسبت به ارائه تغییرات سازمانی مورد استفاده قرار میگیرند.

از همکاری شما در ارائه بهتر خدمات و زمانی که برای تکمیل این فرم صرف میکنید سپاسگزاریم .

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات


فرم نظر سنجی اعزام و استقرار مبلغ در طول سال

نظر سنجی خدمات تشکل های دینی و مردمی در طول سال

دکمه بازگشت به بالا