قوانین و دستور العمل ها

۱- وظایف و رسالتهای سازمان تبلیغات اسلامی در بندهای ۱، ۷ ، ۱۵ و ۳۲ چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی به صورت عام و کلی آمده است :
بند ۱ : اعتلاء ، عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت (ع)
– استوار کردن ارزشهای انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل- تقویت فضایل اخلاقی ، ایمان ، روحیه ایثار و امید به آینده- برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعیبند ۷ : سالم سازی فضای فرهنگی ، رشد آگاهیها و فضایل اخلاق و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر
بند ۱۵ : تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی
– فراهم کردن محیط رشد فکری ، علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه های شغلی ، ازدواج ، مسکن و آسیبهای اجتماعی- توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانائیهای آنان .بند ۳۲ : تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی بین‌المللی ب : وظایف سازمان تبلیغات اسلامی در ماده ۱۰۶ برنامه ۵ ساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست بیان گردیده است .
ج : با توجه به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی از نهادهای عمومی و غیر دولتی محسوب و از بودجه عمومی دولت استفاده می نماید مشمول کلیه قوانین و مقررات استخدام کشوری ، محاسبات عمومی ، تخلفات اداری و… می باشد .
د : در فصل پنجم اعتبارات هزینه ای اداره کل تبلیغات اسلامی استان ادارات و نمایندگیهای فرهنگی و تبلیغی تابعه ، ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مشخص و کلیه فعالیتهای فرهنگی این اداره کل بر اساس ماده فوق الاشاره انجام می گیرد


 

دکمه بازگشت به بالا