آدرس صندوق پست الکترونیکی همکاران

به منظور ارتباط از طریق پست الکترونیکی صندوق های پست الکترونیکی زیر ویژه مدیران و کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی در اختیار شما کاربر محترم میباشد .

لازم به ذکر است در عنوان آدرس ها به جای @ از عبارت [at] به منظور جلوگیری از سوئ استفاده بات های مجازی استفاده شده است که باید جایگزین گردد. دقت شود آدرس های ایمیل فاقد هرگونه فاصله بین حروف میباشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استانmodirkol [at] ido-zn.ir
معاون اداری مالی edarimali [at] ido-zn.ir
معاون فرهنگیfarhangi [at] ido-zn.ir
گزارش های مردمی و ارتباط مستقیم با حراست herasat [at] ido-zn.ir
اداره برنامه ریزیplan [at] ido-zn.ir
رئیس اداره قرانیquran [at] ido-zn.ir
رئیس مالیmali.m [at] ido-zn.ir
فناوری اطلاعاتit [at] ido-zn.ir
روابط عمومیido [at] ido-zn.ir
اداریedari [at] ido-zn.ir
کارشناس اعزام مبلغینezam [at] ido-zn.ir
کارشناس تشکل های دینیtdm [at] ido-zn.ir
کارشناس فرهنگیfarhangi.e [at] ido-zn.ir
کارشناس رسانهmedia [at] ido-zn.ir
کارشناس پژوهش pazhohesh [at] ido-zn.ir
کارشناس برنامه ریزیplan.e [at] ido-zn.ir
کارشناس قرانیquran.e [at] ido-zn.ir
دکمه بازگشت به بالا